نام تجاری tianli جداکننده جادویی شیب بالا برای استخراج از معادن در