یک کارخانه سنگ معدن ریرون جدید در بندر غربی باز کنید