تجهیزات معدنی مداوم یا دستگاه یا ماشین آلات یا سیستم