برای فروش از گیاه کارخانه خرد کردن فک استفاده می شود