در این پروژه از کارخانه سنگ شکن 200 فوریت در دقیقه استفاده شده است