تأثیر لرزش بر پایه سنگ شکن سنگ فکی - سایپرز ، باشگاه دانش