سنگ شکن ها برای استفاده از زغال سنگ در دیگ بخار استفاده می کردند