معادن ذغال سنگ بوپانسواری OPP و Bhubaneswari محدود است