در مواد شیمیایی از نقشه های سنگ شکن دو رول استفاده شده است