سنگ شکن های آلمان ، سنگ شکن های آلمان استفاده می شود