وضعیت کارگران کارخانه های کارخانه های آسیاب مافلتال