در هند ما در حال پردازش کارخانه تولید در هند هستیم